ЖЕНИ СЕ, РАДО
Жени се, Радо, мори, додет си млада (Х2)

Додет си млада, Радо, Млада и убава (Х2)

Жени се, Радо, мори, додет си млада,

додет те сакат Радо сите ергени


Татко ти има, Радо, голема нива (Х2)

Нивата дава, Радо, тебе не дава (Х2)

Ке дойде време, Радо да молиш мене

ке викаш можам, а яз не ке можам