ДВЕ НЕВЕСТИ ТИКВИ БРАЛИ
Две невести тикви брали бре, у (Х2)

Две невести тикви брали дебре де-е

Тикви брали, де, у (Х2)


Дека брали, там заспали бре, у (Х2)

Дека брали, там заспали дебре де-е

Там заспали, де, у (Х2)