МЛАД ЮНАК
Във горите на Македония млад юнак лежи (Х2)

А до него малка мома пликове държи (Х2)


Я подай ми малка моме лист и мастило (Х2)

Да напиша на мойта майка, че съм аз ранен (Х2)


Я подай ми малка моме лист и мастило (Х2)

Да напиша на моя татко, че съм аз ранен (Х2)


Ако знае мойта майка, че съм аз ранен (Х2)

Ще заметне черна кърппа мене да жали (Х2)


Ако знае моя татко, че съм аз ранен (Х2)

Ще препаше тънка сабя, мен да отмъсти (Х2)