ЙОВЕ, МАЛАЙ МОМЕ
Повела е Йова, леле два коня на вода (Х2)

Йове, малай моме, леле, Йове малай моме (Х2)


Па си един пои, леле, с вода размътена

А другия пои, леле, с вода избистрена

Йове, малай моме, леле, Йове малай моме (Х2)


Що си коня пои, леле, с вода избистрена

Що си и е коня, леле, на милото либе

Йове, малай моме, леле, Йове малай моме (Х2)