БОЖАНО МОМЕ
Божано моме, мори, божано качи се горе, нагоре (Х2)

качи се горе, нагоре погледни долу в полето (Х2)


Погледни долу в полето стадо до стадо белее (Х2)

стадо до стадо белее, овчар до овчар църнее (Х2)


А най-малото овчарче сос меден кавал свиреше (Х2)

сос меден кавал свиреше и тебе ми те молеше (Х2)


Сос меден кавал свиреше и тебе ми те молеше (Х2)

Ела ми моме Божано, ела ми любе при мене (Х2)