ЗАЩО ЛЮБАВ БОЛИ
Зора, свиће, тебе нема

На прозору стоjим

и минуте броjим

откад тебе у сне љубем

нема више сунца, све више туге


Припев:

Зашто, зашто љубав тако боли

Зашто срце твоjе не умее да воли

ти би, био сунце мога неба

љубав моjа ниjе оно што ти треба


у сну видим, другу гледаш

В сузе ме буде, ти ми мира не даш

с тобом срећу ja сам хтела

болjе би био, да те ни сам зрела


Припев


Припев - Х2