ИЗПРАЩАМ ТИ АНГЕЛИ
На този земен свят се раждаме от любовта

и първата ни глътка е малко тъга

на този свят тъгуваме и обичаме

и знаем някой ден ще си отидеме


Затуй смирени сме в последния си час

и отнасяме болката със нас

отново слънцето след нас високо да блести

и бяла светлина да пръскат Ангели


Изпращам ти Ангели и любов от моето сърце

Да ти напомнят те за мен и с много обич те да стоплят твоя ден

Когато в нощите не спиш и тъжно мислиш сам оставаш ти

Да те целунат вместо мен и пак със обич те да стоплят твоя ден

Изпращам ти Ангели!


Високо от небето любовта ни ще гори

Ще милвам аз лицето ти безмълвно не тъжи

и със теб докрай по пътя земен ще вървя

Ще идвам във съня ти падне ли нощта


Затуй смирени сме в последния си час

и отнасяме болката със нас

отново слънцето след нас високо да блести

и бяла светлина да пръскат Ангели


Изпращам ти Ангели и любов от моето сърце

Да ти напомнят те за мен и с много обич те да стоплят твоя ден

Когато в нощите не спиш и тъжно мислиш сам оставаш ти

Да те целунат вместо мен и пак със обич те да стоплят твоя ден

Изпращам ти Ангели!


Изпращам ти Ангели и любов от моето сърце

Да те целунат вместо мен и пак със обич те да стоплят твоя ден

Изпращам ти Ангели!

Изпращам ти Ангели!