ј…ƒ≈, яЌќ
јйде, яно, коло да играмо,

айде, яно, айде, душо, коло да играмо!/ ’2


јйде, яно, кон€ да продамо,

айде, яно, айде, душо, кон€ да продамо/ ’2

да продамо, само да играмо

да продамо, яно, душо, само да играмо!/ ’2


јйде, яно, кучу да продамо,

айде, яно, айде, душо, кучу да продамо/ ’2

да продамо, само да играмо,

да продамо, яно, душо, само да играмо!/ ’2