ФАТИ СЕ БОЕ
1.Фати се Бое, мори на оро,

орото не прилега без тебе, момите плачат, Бое за тебе/2


2.Како да се фатим, Стоян на оро,

кога си немам, Стоян фустанче, на тенка половина коланче/2


3.Фати се Бое, мори на оро,

яс ке ти купам, Бое фустанче, на тенка половина коланче/2


4.Фати се Бое, мори на оро,

орото не прилега без тебе, момите плачат, Бое за тебе/2