ЛИЧНО МОМЕ БИТОЛЧАНЧЕ
Лично моме битолчанче многу си сирото, /

бели раце имаш,моме златен пръстен немаш/2

Лудо, младо за любенье, лудо, младо за жененье/2


Лично момче бележанче, що те тебе гайле/

Златен пръстен немам, лудо, още сум си мала/2

Лудо, младо за жененье, лудо, младо за любенье/2


Лично моме битолчанче, дай да те целунам/

за твоите раце моме, пръстен ке ти купам /2

Лудо, младо за любенье, лудо, младо за жененье/2


Айде лудо, айде младо да си се земеме,/

на венчавка златен пръстен ке си подариме/2

Лудо, младо за жененье, лудо, младо за любенье/2