САДЕ ТИ СЕ ЧУДАМ, ЦВЕТО
Саде ти се чудам, Цвето како сама спиеш (х2)

Ей, пиле мори Цвето, како сама спиеш?

Ей, ягне мори Цвето - в шарена одая.


Како сама спиеш, Цвето, в шарена одая (х2)

Ей, пиле мори Цвето, на железен кревет.

Ей, ягне мори Цвето на меки душеци.


Ай, викни ме, Цвето мори, другар да ти бидам (х2)

Ей, пиле мори Цвето, другар да ти бидам.

Ей, ягне мори Цвето, со тебе да спиям.


Со тебе да спиам, Цвето, коси да ти мърсам (х2)

Ей, пиле мори Цвето, со тебе да спиям.

Ей, ягне мори Цвето, лице да ти любам.