МИ ТРЪГНАЛО БЕЛО МАРЕ
Ми тръгнало бело Маре за вода студена, па се пременило Маре с новата премена

Нейна риза - най-гиздава, нейна коса - най-сплетена

Оф, оф, леле - мома над момите. Аман, аман - слънце за очите.


Че слезнало бело Маре доле у селото, малки моми и ергени - всички на хорото

Всички момци я заглеждат, всички моми и завиждат

Оф, оф, леле - мома над момите. Аман, аман - слънце за очите.


А до нея лудо младо хем хорото вие, хем хорото вие, Маре - хем с очи я пие

За сърце му - мома хубавица, за душа му - мила годеница

Оф, оф, леле - мома над момите. Аман, аман - слънце за очите.


Па му рекла бело Маре - леко се навеждай, леко се навеждай, лудо, мене не поглеждай

Че си имам девет братя, мене пазят - теб ще хванат

Че съм мома, мома над момите. Аман, аман - слънце за очите.


Твойте девет братя, Маре, пусти да останат, аз ще те открадна, Маре, няма да ме хванат

Че си мома - мома над момите, че си слънце - слънце за очите

Оф, оф, леле - мома над момите. Аман, аман - слънце за очите.