НА ПОРТИ СТОИ РАДИНА МАЙКА
На порти стои радина майка, пръсти си кърши, Рада се кара. (Х2)

Немой Радо, керко дотсно да идеш, татко ти е дома, двете ке не кара. (Х2)


Тогай и вели радино момче, дай ми я бабо твоята Рада. (Х2)

Кажи, бабо кажи, кажи ме не лажи, дали твоя Рада, блага и коректна.

Кажи, бабо кажи, кажи ме не лажи, дали твоя керка, блага е горелка.


Горчи, сине горчи, горчи, не се яде, кой ке я целувне секи се отруйе. (Х2)

Ако бабо ако, ако нека горчи, мед ке я ранам, блага ке ми биде. (Х2)


Щом така мислиш, вземи я синко, срекни бидете да се гендосате. (Х2)

Мед да я раниш, сладка ке ти биде, вино да я поиш, весела ке биде. (Х2)