ВСИЧКО СИ ЗА МЕНЕ ТИ
Няма слънце в черния ми ден, нощите безсънни са за мен,

като сянка скитам по света, но те срещнах и намерих любовта /2


Припев:

Ти, ти си светлина, ярка и добра, подарък от съдбата,

Ти, ти си топлина, огън, който грее ми сега в душата,

Ти, ти си песента, полетяла към надежди светли и мечти,

ти, ти си любовта, всичко си за мене ти.


Пълен е със радост моя ден, има сън спокоен и за мен,

като птица волна по света, аз летя и пея, нося любовта. /2


Припев