МОМА ИДЕ ОТ ГОРИЦА
1.Мома иде, леле от горица, в ръка носи, леле росна китка, росна китка, леле, росен здравец

Сама китка, леле проговара, девойчице леле, капчице ле, не ме давай, леле на ергенье


2.Не ме давай, леле на ергенье, че ергенье, леле лудо одат , лудо одат, леле, лудо носат

Най ме давай, леле на девоикье, че девокье, леле леко одат, леко одат, леле, леко носат


3. Най ме давай, леле на девоикье, че девойкье, леле леко одат, леко одат, леле, леко носат

През ден носат леле, на пладница, вечер турат, леле у чаршица, у чаршица, леле у водица


4.Кога иде, леле от горица, в ръка носи, леле росна китка, росна китка, леле, росен здравец

Сама китка, леле проговара, девойчице леле, капчице ле, не ме давай, леле на ергенье