ГАНО, ГАНКЕ
1.Че, кой ме накара, Ганке, тебе Ганке, да залюбя/2

кога Ганке, те не видя, сърцето ми ще се пръсне/2


2.Твойте дружки Гано, Ганке, сутрин рано над селото/2

над селото, на нивата, жито първи да разжънат/2


3.А ти Гано, либе Ганке, само знаеш сред селото/2

сред селото, на хорото, до момците да се хванеш

до момците да се хванеш, до момите да играеш


4.Я, да станеш Гано, Ганке, сутрин рано със момите/2

със момите на нивата, жито първа да разжънеш/2


5.Твойте дружки да те хвалят, Гано Ганке, либе мое/2

да ми е весело лицето, да ми е радостно сърцето/2