САДИЛА ЯНА
1.Садила Яна, леле, садила Яна,

садила Яна, леле ран, бел босилек/2

Кога го садила, леле, кога го садила,

кога го садила, леле, не се вратила/2

2. Ми се вратила, леле, ми се вратила,

ми се вртаила, леле, рано на неделата/2

Озтдола иде, леле, оздола иде,

оздола иде, леле, лудо ем, младо/2

3.Право ми търга, леле, право ми търга,

право ми търга, леле, янина бахча/2

Скини ми яно море, скини ми душо,

скини ми Яно море, ран, бел босилек/2

4.Ако си ерген, лудо, ако си ерген,

ако си ерген, лудо, слези скини си/2

Ако си женето, лудо, ако си женето,

ако си женето, лудо, върви си пато/2